Üzleti

Alternatív vitarendezés

Probléma, vagy lehetőség? Ön dönt.

A konfliktusokat sem a magánéletben, sem az üzletben nem lehet elkerülni. Azonban van arra mód, hogy találjunk egy olyan megoldást, amitől minden érintett fél nyertesnek érzi magát.

 

Nézeteltérés az üzleti partnerével? Felmerülő problémák? Ön dönti el, hogy egy ilyen helyzetre konfliktusként tekint, vagy lehetőségként arra, hogy egy kiváló üzleti döntést hozzon, akár felvirágoztassa általa a cégét. 

Talán ez most meglepően hangzik, pedig van rá példa. 1992-ben két légitársaság, a Southwest Airlines és a Stevens Aviation között komoly jogvita alakult ki egy szlogen miatt. Az egyik cégvezető gondolt egy nagyot, és kihívta a másikat egy szkander versenyre: legyen a győztesé a szlogen. A nem szokványos vitarendezési megoldás persze a médiában is nagy visszhangot keltett, milliók nézték az élőben közvetített megmérettetést, összességében mindkét légitársaság nagyobb ismertségre és hatalmas profitra tett szert. 

Az üzleti életben minden probléma csak felhívás az Ön számára arra, hogy kreatív legyen. Én szívesen támogatom Önt ebben, mivel vallom, hogy a mai jogászoknak túl kell lépniük a hagyományos kereteken, a peren kívüli tárgyalás és a mediáció a kreatív jogászkodás (creative lawyering - Albert Fiadjoe) fontos része. 

Manapság egyre elterjedtebb az alternatív vitarendezés. Az AVR lényegesen rövidebb idő alatt lefolytatható, mint a peres eljárások – általában 90 napon belül egyezség születik a felek között. A bíróságok leterheltségének ismeretében ez az egyik legnagyobb előnye, de a költséghatékonyság is fontos szempont. 

Bizonyos esetekben a peres eljárás nem is igazán alternatíva, hiszen a vitás feleket mint üzleti partnereket szoros szálak kapcsolják össze, ezért fontos a megegyezés, a jövőbeli kapcsolat fenntartása. Vagy a konfliktus részleteit egyikük sem szívesen teregetné ki a bíróságon. Ilyen helyzetekben a konfliktusok feloldására hatékonyabb lehetőséget kínál az AVR: akár a felek közvetlen tárgyalásával történik (egyeztetés), vagy harmadik fél bevonásával (közvetítés, mediáció), vagy a vitába bevont harmadik fél által hozott kötelező döntéssel (arbitráció). Hogy melyik a legalkalmasabb módszer, az a vita jellegétől, illetve a felek egymáshoz való viszonyától függ. 

Mediátorként több éves tapasztalatommal segítem Önt és üzleti partnerét, hogy mindketten nyertesként jöjjenek ki az adott ügyből. A mediáció a korábbi nehézkes és merev peres eljárás összes hátrányát kiküszöböli, azzal szemben kizárólag előnyökkel rendelkezik: 

 • végtelenül rugalmas
 • töredék költséggel jár
 • rendkívül gyorsan lezajlik
 • és joghatásában ugyanazt az eredményt adja.

A mediáción kívül a következő lehetsőgek választhatók ma Magyarországon: gazdasági ügyekben választottbíróság döntését lehet kérni, elsősorban fogyasztóvédelmi ügyekben békéltető testületekhez lehet fordulni, építőipari viták rendezéséhez a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása kérhető.

A választottbíróságok magánbíróságok, ahol az érintett felek abban állapodnak meg, hogy jogvitájuk eldöntését a rendes bírósági eljárás mellőzésével a felek által kijelölt választottbíróságra bízzák. Választottbírónak ügyvéd is kijelölhető. 

 

A mediáció előnyei:

 

 • Gazdasági ügyekben gyakori jelenség, hogy a feleket, mint hosszú távon együttműködő üzleti partnereket, a kialakult vita ellenére is szoros szálak kapcsolják össze, így nem csak az adott vita rendezése a cél, hanem a felek közötti jövőbeni kapcsolat fenntartása is. A mediációs eljárás ezt - szemben egy perrel, ahol egyik fél szükségszerűen vesztes lesz - elősegíti. Helyreáll, és a jövőben is megmarad felek között a kommunikáció és az üzleti kapcsolat.
 • Rendkívül fontos az időtényező (nem mindegy, mikor jut pénzéhez a cég), és a hatékonyság (hiába nyerjük meg a pert, ha a másik fél nem fizet.)
 • Az üzleti életben gyakori, hogy a felek között olyan szempontok is érvényesülnek, amelyeket egy nyilvános bírósági tárgyaláson nem szívesen tergetnének ki. Ilyenkor előnyös, hogy senki mással nem kell megosztani ezeket a bizalmas információkat, csak a semleges, pártatlan, és titoktartásra kötelezett mediátorral, és vele is csak olyan mértékben, amilyen mértékben a felek kívánják.
 • Jobb ma egy egyezség, mint egy évekig elhúzódó, bizonytalan kimenetelű per (Az esetek 95 %-ában egyik fél sem lehet biztos a pernyertességében.)
 • Jobb ma egy egyezség, mint 2-3 év múlva egy olyan ítélet, amelyet a felek ma még nem látnak előre, és lehet, hogy majd nem akarnak, vagy nem tudnak betartani.  

A legtöbb gazdasági ügyben a mediáció sokkal ésszerűbb választás, hiszen olcsóbb, gyorsabb, hatékonyabb, mint a peres út. Ez könnyen alátámasztható számokkal, hiszen például ha két cég között jogi vita merül fel, amelyben 5 millió forint a vitatott összeg, a polgári per esetén minimum 1.000.000 Ft költséggel kell számolnunk (akkor is, ha pervesztesek vagyunk), miközben a közvetítői eljárás során kb. 400.000 Ft-tal. 

 

Várható költségek polgári per esetén:

- A peres eljárás illetéke: 6 %, vagyis 300.000 Ft

- perköltség, szakértői díjak, min. 200.000 Ft

- ügyvédi munkadíj min. 250.000 Ft

- amennyiben az ítélet alapján a másik fél nem fizet, a végrehajtási eljárás eljárás költségei (illeték, költségek előlegezése), kb. 300.000 Ft

- ha a végrehajtás (akár csak részben) eredménytelen, akkor a megnyert per ellenére is veszteséggel zárul az ügy a fél számára ( -5.000.000 Ft.)

 

Várható költségek mediációs eljárás esetén:

- kb. 10-20 közvetítői munkaóra (kb. 400.000 Ft)

- esetleg: egyezségi kísérletre idézés illetéke (15.000 Ft) vagy az okiratba foglalás költsége (ennek díja az ügytípustól függ.) 

 

Ekkora összegnél tehát már csupán a per megindítására, az illetékre fordított összeg fedezi szinte a teljes mediációs eljárás költségét.

 

További ügytípusok, amikor gazdasági mediációt lehet igénybe venni:

 • cégek közötti jog- és érdekviták
 • munkavállaló és munkáltató közötti viták
 • munkahelyen belüli konfliktusok
 • örökösödési ügyek

 

Munkaügyi mediáció:

A mediációs eljárás nagyon hatékony a munkáltató és a munkavállaló közötti viták, konfliktusok esetén.

Leggyakoribb példa, hogy a munkáltató el akarja bocsátani a dolgozót, azonban a felmondással kapcsolatban kifogás merül fel. Ilyen esetben a peres út túl hosszadalmas és költséges, a munkavállalónak általában sokkal hamarabb van szüksége megoldásra, és a munkáltató sem kockáztatna egy vesztes pert. Ilyenkor a mediátor segíthet közvetíteni a felek között.

 

Ha érdeklődik az alternatív vitarendezési megoldások iránt, keressen bizalommal >>

 

Foglaljon időpontot konzultációra.

Vegye fel velem a kapcsolatot telefonon, emailben vagy skype-on. 

KAPCSOLATFELVÉTEL