Személyes

Nemzetközi magánjog

A jogi ügyek nem állnak meg az országhatároknál.

Mindennapi tevékenységeink, családi kapcsolataink sokszor országhatárokon átívelnek. Késik a repülőgép, elvész a csomag, balesetet szenved külföldön, vagy nem érkezik meg az interneten rendelt termék. Szerelmes lesz egy idegenbe, vagy külföldre költözik a család. Munkát vállal egy nemzetközi cégnél, vagy örököl valamit a gazdag amerikai nagybátyjától. A jogi ügyek nem állnak meg az országhatároknál, így én sem. 

 

A nemzetközi jog a polgári jognak az a része, ami az olyan ügyekkel foglalkozik, amelyekben valamilyen nemzetközi elem van. Ha a felek különböző országokban élnek, illetve az árut, szolgáltatást külföldön kínálják, vagy családjogi ügyekben, ha a házastársak illetve a szülők más nemzetiségűek, különösen, ha felbomlik a család, felmerül a kérdés, hogy melyik ország joga szerint kell eljárni?

Ügyében segítek Önnek megállapítani, hogy mely államnak van joghatósága (azaz melyik ország bírósága járhat el az adott ügyben) és melyik az alkalmazandó jog. Felmérjük, hogy milyen módon tudja igényét itthonról vagy külföldön érvényesíteni. A hatékony ügyintézést több éves nemzetközi jogi és Európai Uniós jogi tapasztalatom, illetve ilyen irányú szakvégzettségem biztosítja, ha pedig külföldi jogi képviselő bevonása is szükséges, európai partnerirodáim egyikéhez irányítom Önt.

Ha Ön hazánkban letelepedett külföldi állampolgár, tanácsadással segítek Önnek eligazodni a magyar jogszabályok között, képviselem Önt magánjellegű vagy céges ügyei kapcsán, és angol-magyar nyelven szerkesztem Önnek meg a szükséges okiratokat. 

Igényérvényesítés az EU-ban

Az Európai Unió területén a polgárok, az áruk és a szolgáltatások, illetve a tőke szabadon mozognak, és a felmerülő jogviták megoldását az EU egységesen igyekszik kezelni. Ha az EU területén honos személlyel vagy céggel szemben van követelése, és a kötelezett nem vitatja az igényt, az európai fizetési meghagyást célszerű elindítani. Ha vitatott a dolog, akkor értéktől függően választhatja az ún. kisértékű követelésekre vonatkozó könnyített eljárást (5000 EUR alatt) vagy ha ez valamiért nem alkalmazható, akkor a pereskedést - ehhez a Brüsszel I. rendeletet kell ismerni, mert ez határozza meg, hogy mely tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a nemzetközi elemmel rendelkező polgári és kereskedelmi jogviták elbírálására. De természetesen az alternatív vitarendezési lehetőségek is rendelkezésre állnak az EU-n belül.  

A kisértékű követelésekre vonatkozó eljárást kevesen ismerik, pedig nagyon ajánlott az alkalmazása, hiszen ennek éppen az a célja, hogy megkönnyítse a jogérvényesítést. Az eljárás viszonylag egyszerű: a keresetlevél egy nyomtatvány, amit kitöltést követően a hazai bírósághoz lehet benyújtani, az eljárás pedig írásbeli. 

Nem feltétlenül kell tehát visszariadni a jogérvényesítéstől pusztán azért, mert külföldi személlyel vagy céggel szemben kell eljárni. 

Ha már van egy végrehajtható ítélete, amelyet valamely tagállam bírósága, hatósága hozott, és valamilyen körülmény miatt külföldön kell a végrehajtást kezdeményeznie, erre vonatkozóan is van egységes európai szabályozás. 

Családjog az EU-ban 

Ha a családi ügyben bármilyen nemzetközi elem van, például a pár két tagja különböző állampolgárságú személy, vagy az együttélés során különböző tagállamokban éltek, akkor a házasságra, a szülői felügyeleti jogok gyakorlására, a tartási követelés érvényesítésére EU-s rendeletek vonatkoznak. Először meg kell határozni, hogy melyik országnak van joghatósága eljárni ügyben, és melyik jogot kell alkalmazni. Ennek során főszabály szerint a szokásos tartózkodási helynek van nagy jelentősége. 

Ha az örökhagyó után több tagállamban is marad vagyon, ma már csak egy tagállamban (az örökhagyó szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban) kell lefolytatni a hagyatéki eljárást, köszönhetően az Európai Öröklési Rendeletnek. Ilyenkor az adott tagállam joga alklalmazandó, kivéve, haz örökhagyó úgy rendelkezett, hogy kéri a saját állampolgársága szerinti jog alkalmazását. Ha Önnek több országban is van vagyona, érdemes lehet gondosan megtervezni az öröklés rendjét. 

Fogyasztóvédelem 

Kivel ne fordult volna elő, hogy a neten rendelt valamit, de nem azt kapta, amit várt? A webáruházakból történő vásárlás során felmerülő viták rendezését az EU igyekszik azzal is megkönnyíteni, hogy létrehozták az Online Vitarendezési Platformot, így ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, a weboldalukra kattintva egy űrlap kitöltésével kezdeményezhető a panasztételi eljárás. A vitarendezési eljárás online történik, a platform fordítói szolgáltatást is kínál, kezelése egyszerű. A platformon keresztül közvetlenül a kereskedővel lehet rendezni a vitát. Ha a felek nem tudnak megegyezni, bevonhatnak egy vitarendezési testületet a probléma megoldásába, vagy lehetőség van a peres utat is választani. 

Tegye fel kérdését határokon átnyúló jogi ügyei kapcsán>>

 

 

  

 

Foglaljon időpontot konzultációra.

Vegye fel velem a kapcsolatot telefonon, emailben vagy skype-on. 

KAPCSOLATFELVÉTEL