Személyes

Családjog

A családjog Önről és a szeretteiről szól.

A családjog Önről és a családjáról szól. Legyen szó válásról, gyermekekről, vagyonjogi szerződésekről, munkaviszonyról, a családi cégről, vagy öröklési kérdésekről, segítek Önnek tudatosan tervezni, hogy családját minden körülmények között biztonságban tudhassa.

 

 

A családot érintő bármely kérdés esetén fordulhatnak hozzám. 

A leggyakoribb ügyek, amelyben tanácsadást és jogi képviseletet nyújtok:

házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés
házassági bontóper
bontóper közös megegyezéssel
kapcsolattartási ügyek
gyermek külföldre vitele, gyermek szokásos tartózkodás helyének kijelölése
eljárás gyermek jogellenes külföldre vitele esetén a Hágai egyezmény alapján
gyermekelhelyezés, tartásdíj
szülői felügyelet
élettársi kapcsolat
házassági vagy élettársi közös vagyon megosztása
nemzetközi családjogi ügyek
konfliktuskezelés, mediáció, egyezségkötés családi ügyekben

 

content img

 

Nemzetközi családjogi ügyek. 

Ahogy egyre gyakoribb, hogy a szülők a külföldi munkavállalás mellett döntenek, és a nemzetközi házasságok, párkapcsolatok sem ritkák, a családjog az utóbbi években egyre erőteljesebben nemzetközivé vált. 

Annak felmérése érdekében, hogy válás vagy külföldre költözés esetén hogyan biztosítható legjobban a gyermekek érdeke, a nemzetközi családjogi szabályokat ismerő ügyvéddel érdemes konzultálni.

Fontosnak tartom, hogy naprakész ismereteim legyenek a különböző országokban irányadó családjogi szabályok főbb változásairól. Ennek érdekében rendszeresen veszek részt nemzetközi családjogi konferenciákon és szemináriumokon. A Nemzetközi Családjogi Akadémia (IAFL, International Academy of Family Lawyers), a Nemzetközi Ügyvédi Szövetség (UIA, International Association of Lawyers), az Európai Jogi Akadémia (ERA, Academy of European Law) szakmai képzésein való részvételem közvetlen hozzáférést biztosít a legfrissebb tudásanyaghoz, és világszerte a legelismertebb családjogi ügyvédekhez. A tudományos tevékenység összefonódik a praxisommal, nagyon inspirálónak találom, hogy részt veszek a családjog nemzetközi szintű alakulásában. 

A Careful Child Relocation weboldal Magyarországra vonatkozó oldalát szerkesztem, amely megbízható információkat nyújt arról, hogyan biztosítható a gyermek mindenek felett álló érdeke a migráció és a válás során. A Nemzetközi Családjogi Akadémia (International Academy of Family Law, IAFL) egyedüli női tagja vagyok.

A praxisomban leggyakrabban az alábbi ügyek fordulnak elő: joghatósági kérdések, válás/életközösség megszakadása, gyermekelhelyezés/szülői felügyelet, nemzetközi szülői terv kialakítása különböző országokban élő szülők számára, jogellenes gyermekelviteli vagy -visszatartási ügyek, Hágai Egyezménnyel kapcsolatos ügyek, tartásdíjjal és vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatos ügyek, külföldi ítéletek végrehajtása, öröklés/határon átnyúló öröklés, komplex vagyonjogi viták, nemzetközi gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, illetve gyermekek külföldre költözésével kapcsolatos ügyek. 

A folyamatosan változó családi kapcsolatok miatt a családjogászok szerepe egyre fontosabbá válik. Érdemes például szakembert felkeresni, amikor családi vállalkozásának külföldi terjeszkedését tervezi. Egy jó üzleti tervhez az utódlás tervezése is hozzátartozik. Ha a kapcsolata megromlik, és a különválnak, akkor sem mellőzhető a jogi tanácsadás, hiszen ilyenkor összetett kérdések jöhetnek felszínre, különösen, ha kiskorú gyermekük, vagy jelentős értékű vagyonuk van. Ha elvált szülőként a gyermekkel másik országba szeretne költözni, speciális kérdés, hogy megteheti-e. Bár az EU területén például a mozgásszabadság elve érvényesül, akinek kiskorú gyermeke van, az mégsem élhet ezzel a szabadsággal korlátlanul: a családjogi szabályozás ezt feltételekhez kötheti.

Ha az egyik szülő a gyermeket a szokásos tartózkodási helytől különböző másik országba költöztette, vagy egy másik országban tartja vissza, a másik szülő beleegyezése nélkül, az jogellenes gyermekelvitelnek minősül. A jogellenes gyermekelvitelről szóló Hágai Egyezmény lehetőséget ad arra, hogy a hátrahagyott szülő a bíróságtól kérje a gyermek visszavitelének elrendelését. Egyes országok nem tagjai ennek az egyezménynek, így a visszaviteli eljárás nehezebb lehet, de mindig vannak jogi eszközök, hogy a szülő megkísérelje az eredeti helyzetet helyreállítani.

Jogellenes gyermekelvitel esetében az időnek különleges jelentősége van, egyrészt azért, mert a gyermek fejlődésében komoly zavart okozhat egy ilyen élmény (a lakóhely/állandó környezet bizonytalansága, a másik szülővel való kapcsolattartás hiánya, az elszigetelt életszakasz, amennyiben a szülő a gyermeket elrejti a másik szülő elől), és az eljárást övező stressz miatt a szülők érzelmileg kevésbé lesznek elérhetőek a gyermek számára, másrészt pedig azért is, mert a visszavitelre irányuló eljárást bizonyos időn belül meg kell indítani, ellenkező esetben úgy tekintendő, hogy a hátrahagyott szülő végül belenyugodott a költözésbe. Mérlegelve az összes körülményt, néha a gyermek érdeke az, hogy a szülők mediáció keretében próbálják meg rendezni azt a kérdést, hogy a jövőben hol és hogyan fog élni. Ilyen esetben speciálisan képzett közvetítők tudnak segíteni a szülőknek, természetesen nemzetközi családjogászok közreműködésével.

Ha a családi ügyben nemzetközi elem van, a joghatóság általában a gyermek szokásos tartózkodási helyéhez igazodik. Ezért előfordulhat, hogy magyar állampolgárságú gyermek ügyében külföldi bíróság jár el, vagy a magyar bíróság dönt a külföldi állampolgárságú gyermek felett gyakorolt felügyeleti jogról. Ilyen ügyekben az első konzultáción megállapítjuk, hogy mely országnak van joghatósága, és amennyiben külföldi ügyvéd bevonása szükséges, akkor a nemzetközi partnerirodák egyikéhez irányítom Önt.

 

Vegyes családok.

Egy válással a hátuk mögött a legtöbben már óvatosabbak a következő kapcsolatukban, nem csak a szívügyek, de az anyagiak terén is. Az én véleményem az, hogy nem a túlzott óvatosság, hanem a körültekintés, a jogi szabályozás megismerése segíthet ilyenkor jó döntéseket hozni.

Az új partnerével való összeköltözésnek más joghatásai vannak akkor, ha házasságot is kötnek, mintha csak élettársakként élnek együtt. Minden bizonnyal szeretné elkerülni, hogy a korábbi kapcsolatból származó gyermekeik érdeke csorbuljon, és biztonságban szeretné tudni szeretteit elhalálozása esetére is. Egy vegyes családban ezek sokszor nagyon összetett kérdések. Javasolt, hogy tájékozódjon, és ha szükséges, kössenek szerződést, vagy végrendelkezzenek érdekeiknek megfelelően ügyvédi segítséggel.

  

Családjog más megközelítésből.

A nagy konfliktusokkal járó ügyekben eljárva hamar rájöttem, hogy érdemes folyamatosan tanulnom. A psziché iránti kíváncsiságtól hajtva olyan ismeretek egész sorát sajátítottam el, amelyek az ügyvédi munka mindennapjai szempontjából irrelevánsnak tűnhetnek, pedig valójában kulcsfontosságúak.

Sokat tanultam az emberi és családi kapcsolatokról, a családjog pszichológiai vetületéről, konfliktuskezelésről, kommunikációs technikákról, a szociálisan intelligens vezetési technikákról, és utánajártam,  mi minden állhat egy családi konfliktus hátterében. A családállítás és a kineziológia rendszerébe való betekintés szélesebb rálátást adott. Megismertem a Somatic Experience (SE)™ modell alapvető elméleti áttekintését, így informálódtam a traumatikus stressz feldolgozásának biológiai modelljéről. De a legértékesebb tudásom a lovaktól származik. Folyamatosan tanulok tőlük, hitelességről, asszertivitásról, kreativitásról, a konfliktuskezelésről, és a test-lélek tudatosságának növeléséről.

Foglaljon időpontot konzultációra>> 

 

Foglaljon időpontot konzultációra.

Vegye fel velem a kapcsolatot telefonon, emailben vagy skype-on. 

KAPCSOLATFELVÉTEL