Személyes

Családjog

A családjog Önről és a szeretteiről szól.

A családjog Önről és a családjáról szól. Legyen szó válásról, gyermekekről, vagyonjogi szerződésekről, munkaviszonyról, a családi cégről, vagy öröklési kérdésekről, segítek Önnek tudatosan tervezni, hogy családját minden körülmények között biztonságban tudhassa.

 

Több mint 13 éves családjogi tapasztalat, megoldás-orientált szemlélet, empatikus hozzáállás - ezekkel segítem ügyfeleimet a biztonságot nyújtó családjogi szerződések megkötésében, illetve segítek eligazodni a jog útvesztőjében a kapcsolat felbomlásakor. 

Házassági vagy élettársi közösség megszakadása esetén ügyfeleim figyelmét mindig felhívom arra, hogy a bíróság csak akkor dönt, ha a szülők maguk nem tudnak dűlőre jutni egymással.

Vagyis elsősorban a szülőknek maguknak kell megtalálniunk, mi az ő családjuk számára a legelfogadhatóbb megoldás, ha már különválásra került a sor. Vita esetén elősegítem az egyezségkötést a felek között, ennek sikertelensége esetén ellátom ügyfelem peres képviseletét.

content img

 

Nemzetközi családjogi ügyek 

 

Ahogy egyre gyakoribb, hogy a szülők a külföldi munkavállalás mellett döntenek, és a nemzetközi házasságok, párkapcsolatok sem ritkák, a családjog az utóbbi években egyre erőteljesebben nemzetközivé vált. 

Annak felmérése érdekében, hogy válás vagy külföldre költözés esetén hogyan biztosítható legjobban a gyermekek érdeke, a nemzetközi családjogi szabályokat ismerő ügyvéddel érdemes konzultálni.

Fontosnak tartom, hogy naprakész ismereteim legyenek a különböző országokban irányadó családjogi szabályok főbb változásairól. Ennek érdekében rendszeresen veszek részt nemzetközi családjogi konferenciákon és szemináriumokon. A Nemzetközi Családjogi Akadémia (IAFL, International Academy of Family Lawyers), a Nemzetközi Ügyvédi Szövetség (UIA, International Association of Lawyers), az Európai Jogi Akadémia (ERA, Academy of European Law) szakmai képzésein való részvételem közvetlen hozzáférést biztosít a legfrissebb tudásanyaghoz, és világszerte a legelismertebb családjogi ügyvédekhez. A tudományos tevékenység összefonódik a praxisommal, nagyon inspirálónak találom, hogy részt veszek a családjog nemzetközi szintű alakulásában. 

A Careful Child Relocation weboldal Magyarországra vonatkozó oldalát szerkesztem, hozzájárulva a jogellenes gyermekelvitelről szóló ismeretek terjesztéséhez. A Nemzetközi Családjogi Akadémia (International Academy of Family Law, IAFL) tagjaként magas szakmai színvonalú tanácsadási tevékenységet nyújtok.

A praxisomban leggyakrabban az alábbi ügyek fordulnak elő: joghatósági kérdések, válás/életközösség megszakadása, gyermekelhelyezés/szülői felügyelet, nemzetközi szülői terv kialakítása különböző országokban élő szülők számára, jogellenes gyermekelviteli vagy -visszatartási ügyek, Hágai Egyezménnyel kapcsolatos ügyek, tartásdíjjal és vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatos ügyek, külföldi ítéletek végrehajtása, öröklés/határon átnyúló öröklés, komplex vagyonjogi viták, nemzetközi gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, illetve gyermekek külföldre költözésével kapcsolatos ügyek. 

A folyamatosan változó családi kapcsolatok miatt a családjogászok szerepe egyre fontosabbá válik. Érdemes például szakembert felkeresni, amikor családi vállalkozásának külföldi terjeszkedését tervezi (tudva azt is, hogy egy jó üzleti tervhez az utódlás tervezése is hozzátartozik.) Vagy ha a kapcsolata megromlik, és a különválnak, akkor sem mellőzhető a jogi tanácsadás, hiszen ilyenkor összetett kérdések jöhetnek felszínre, különösen, ha kiskorú gyermekük, vagy jelentős értékű vagyonuk van. Ha elvált szülőként a gyermekkel másik országba szeretne költözni, speciális kérdés, hogy megteheti-e. Bár az EU területén például a mozgásszabadság elve érvényesül, akinek kiskorú gyermeke van, az mégsem élhet ezzel a szabadsággal korlátlanul: a családjogi szabályozás ezt feltételekhez kötheti.

Ha az egyik szülő a gyermeket a szokásos tartózkodási helytől különböző másik országba költöztette, vagy egy másik országban tartja vissza, a másik szülő beleegyezése nélkül, az jogellenes gyermekelvitelnek minősül. A jogellenes gyermekelvitelről szóló Hágai Egyezmény lehetőséget ad arra, hogy a hátrahagyott szülő a bíróságtól kérje a gyermek visszavitelének elrendelését. Egyes országok nem tagjai ennek az egyezménynek, így a visszaviteli eljárás nehezebb lehet, de mindig vannak jogi eszközök, hogy a szülő megkísérelje az eredeti helyzetet helyreállítani.

Jogellenes gyermekelvitel esetében az időnek különleges jelentősége van, egyrészt azért, mert a gyermek fejlődésében komoly zavart okozhat egy ilyen élmény (a lakóhely/állandó környezet bizonytalansága, a másik szülővel való kapcsolattartás hiánya, az elszigetelt életszakasz, amennyiben a szülő a gyermeket elrejti a másik szülő elől), és az eljárást övező stressz miatt a szülők érzelmileg kevésbé lesznek elérhetőek a gyermek számára, másrészt pedig azért is, mert a visszavitelre irányuló eljárást bizonyos időn belül meg kell indítani, ellenkező esetben úgy tekintendő, hogy a hátrahagyott szülő végül belenyugodott a költözésbe. Mérlegelve az összes körülményt, néha a gyermek érdeke az, hogy a szülők mediáció keretében próbálják meg rendezni azt a kérdést, hogy a jövőben hol és hogyan fog élni. Ilyen esetben speciálisan képzett közvetítők tudnak segíteni a szülőknek, természetesen nemzetközi családjogászok közreműködésével.

Ha a családi ügyben nemzetközi elem van, a joghatóság általában a gyermek szokásos tartózkodási helyéhez igazodik. Ezért előfordulhat, hogy magyar állampolgárságú gyermek ügyében külföldi bíróság jár el, vagy a magyar bíróság dönt a külföldi állampolgárságú gyermek felett gyakorolt felügyeleti jogról. Ilyen ügyekben az első konzultáción megállapítjuk, hogy mely országnak van joghatósága, és amennyiben külföldi ügyvéd bevonása szükséges, akkor nemzetközi partnerirodáim egyikéhez irányítom Önt.

 

Vegyes családok

 

Egy válással a hátuk mögött a legtöbben már óvatosabbak a következő kapcsolatukban, nem csak a szívügyek, de az anyagiak terén is. Az én véleményem az, hogy nem a túlzott óvatosság, hanem a körültekintés, a jogi szabályozás megismerése segíthet ilyenkor jó döntéseket hozni.

Az új partnerével való összeköltözésnek más joghatásai vannak akkor, ha házasságot is kötnek, mintha csak élettársakként élnek együtt. Minden bizonnyal szeretné elkerülni, hogy a korábbi kapcsolatból származó gyermekeik érdeke csorbuljon, és biztonságban szeretné tudni szeretteit elhalálozása esetére is. Mivel ezek a kérdések elég kacifántosak tudnak lenni egy  vegyes családban, tájékozódjon, és ha szükséges, kössenek szerződést, vagy végrendelkezzenek érdekeiknek megfelelően ügyvédi segítséggel.

 

Családjogi ügyekben az alábbi ügytípusokban fordulhatnak hozzám ügyfeleim:

 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés
 • házassági bontóper
 • bontóper közös megegyezéssel
 • kapcsolattartási ügyek
 • gyermek külföldre vitele, gyermek szokásos tartózkodás helyének kijelölése
 • eljárás gyermek jogellenes külföldre vitele esetén a Hágai egyezmény alapján
 • gyermekelhelyezés, tartásdíj
 • szülői felügyelet
 • élettársi kapcsolat
 • házassági vagy élettársi közös vagyon megosztása
 • nemzetközi családjogi ügyek
 • konfliktuskezelés, mediáció, egyezségkötés családi ügyekben

 

Családjog más megközelítésből

 

Sok éve dolgozom emberekkel konfliktusokkal járó helyzetekben. Meg kellett tanulnom, hogyan készüljek fel egy olyan beszélgetésre, ahol várhatóan ütközni fognak az érdekek, hogyan kezeljek egy már aktivizálódott helyzetet, mielőtt az szükségtelenül eszkalálódna, illetve hogyan járuljak hozzá egy már kialakult vita megoldásához. Hamar rájöttem, hogy folyamatosan  képeznem kell magam. Ennek következtében mára már egy egész sor olyan ismeretet szereztem, amelyek látszólag nem érintik egy jogász mindennapi működését, valójában mégis kulcsfontosságúak. 

Sokat tanultam az emberi és családi kapcsolatokról, a családjog pszichológiai vetületéről, konfliktuskezelésről, kommunikációs technikákról, a szociálisan intelligens vezetési technikákról, és utánajártam,  mi minden állhat egy családi konfliktus hátterében. A családállítás és a kineziológia rendszerébe való betekintés szélesebb rálátást adott. Megismertem a Somatic Experience (SE)™ modell alapvető elméleti áttekintését, így informálódtam a traumatikus stressz feldolgozásának biológiai modelljéről. De a legértékesebb tudásom a lovaktól származik. Folyamatosan tanulok tőlük, hitelességről, asszertivitásról, kreativitásról, a konfliktuskezelésről, és a test-lélek tudatosságának növeléséről.

A jognak van emberi oldala is. Számomra arról szól, hogy nem csupán egy jogesetet látok magam előtt, hanem az érintett személyeket, a családot. 

Egy jogi eljárásban a felek azért vitatkoznak, ami (szerintük) megilleti őket, de ha az érdekalapú tárgyalások felé mozdulunk el, akkor mindkét fél egyéni érdekeit, szükségleteit, céljait és aggályait meg tudjuk vitatni.

Személyes odafigyeléssel, több mint 13 éves családjogi és mediátori tapasztalattal támogatom Önt a nehéz családi helyzetben. Forduljon hozzám bizalommal.>> 

 

Foglaljon időpontot konzultációra.

Vegye fel velem a kapcsolatot telefonon, emailben vagy skype-on. 

KAPCSOLATFELVÉTEL