Blog

Cégutódlási kérdések

Generációváltás a családi vállalkozásban

A film, amit ajánlok, első ránézésre egy szerelmi történet, de valójában a generációs vagyontranszfer, a cégutódlás kérdése követhető benne nyomon, ezért használom példának.  

 

Az én kicsi szerelmem című filmben a munkamániás ügyvédnő, Laura sok éves kemény munkájának gyümölcse lassan kezd beérni, hamarosan partnerré nevezhetik ki a san francisco-i ügyvédi irodában. De előtte még egy próbát ki kell állnia. Feladatul kapja, hogy győzze meg gyermekkori barátját Chip-et arról, hogy hajlandó legyen átvenni milliomos nagyapja vállalkozását, ez szolgálja ugyanis az ügyvédi iroda egyik kiemelt ügyfelének érdekeit. Chip azonban fütyül az arany tojást tojó tyúkra, köszöni szépen, nem kér a cégutódlásból. Egész más elképzelései vannak arról, hogy hogyan szeretné élni az életét, úgy érzi, nem tud azonosulni a családi vállalkozás értékeivel.

 

bizalmi vagyonkezelés kép blog

 

Gyakran látjuk más filmekben is, hogy milyen fordulatokat tud hozni, amikor a sikeres családi vállalkozás életében eljön a generációváltás ideje. Egy betegség, egy hirtelen haláleset, néhány tékozló örökös, vagy éppen az a tény, hogy nincs alkalmas utód, aki át tudná venni, vagy hajlandó lenne átvenni a céget, ezek a helyzetek nehéz helyzetbe hozzák az alapítókat.

Az életben ezt pont ilyen gyakran látjuk.

Mégis, valahogy még nincs a köztudatban, hogy ezekre a helyzetekre előre fel lehet, sőt fel kell készülni. Mi a sikeres vállalkozás fennmaradásának titka? Az utódlási terv. Európában a vállalkozások 60 %-a családi vállalkozásként működik (vagyis a döntési jogok többségével az alapítók és családtagjaik rendelkeznek), Magyarországon még ennél is magasabb lehet az arány. Az 1988-89 körül alapított kis- és középvállalkozásokban az alapítók kb. most érnek a nyugdíjkorhatár közelébe. A mai 45-50-esek közül pedig sokat eljátszanak a gondolattal, hogy jó lenne kicsit visszavonulni, több időt tölteni a családdal. De nem lehet lazítani, ha összefonódik a tulajdonosi és ügyvezetői kör.

Az utódlás során a vállalkozás versenyképességét meg kell őrizni, ehhez pedig egy jó terv kell. A felmérések szerint azonban a vezetők 60 %-a nem tudja, mi lesz vállalkozásának a sorsa hosszútávon. Tény, hogy országunkban a vagyontervezési szolgáltatásoknak nincs messzire visszanyúló hagyománya, de a jogszabályi környezet már adott.

A bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok, és a magántőke alapok működésére vonatkozó szabályok kidolgozottak, bármelyik jogintézmény választható.


A bizalmi vagyonkezelést 2014-ben a Ptk. a megbízási típusú szerződések között szabályozta, ugyanakkor a jogviszonynak központi eleme a tulajdonátruházás is. Egy olyan szerződésről van szó, amely alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által a tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések saját nevében, a kedvezményezett javára történő kezelésére köteles, a vagyonrendelő pedig ezért díjat fizet.

A tulajdonosnak lehetősége van meghatározni, hogy ki(k) legyen(ek) a vagyon kedvezményezett(ei), és meghatározhatja a tőke és a hozam kiadási időpontját (dátumhoz, feltételhez, eseményhez kötheti.) Kiváló lehetőség arra, hogy kiskorú, cselekvőképtelen, vagy a cég átvételére bármi okból nem képes hozzátartozókról is gondoskodjanak, megakadályozható a vagyon eltékozlása, és biztonságba helyezhető a vagyon későbbi, és előre fel nem mérhető üzleti kockázatok, esetleges hitelezői igények elől (már létező hitelezői igények fedezetének elvonása természetesen nem jöhet szóba.)


Visszakanyarodva a filmes példánkhoz, ha egy tehetős vállalkozó azzal szembesül, hogy utódai nem mutatnak érdeklődést a vállalkozás vezetésére, egy megfelelően előkészített bizalmi vagyonkezelési szerződéssel elérheti, hogy egy szakértői menedzsment vegye át és működtesse a céget. Az is lehet, hogy, mint a filmbéli nagypapa és unokája esetében, a generációknak nem teljesen azonos az elképzelése a vállalatvezetésről. Ilyenkor akár arra is lehetőségük van, hogy megfogalmazzanak egy családi alkotmányt, amely a családi értékeket ápolja és védi, és összehangolva az elképzeléseket, körvonalazza a vállalkozás jövőképét, rögzíti az utódok feladatait és felelősségét. A legfőbb cél mindig a családi vagyon megőrzése és gyarapítása, a konfliktusok megelőzése, az öröklési kérdések rendezése.

A filmünk végén tökéletes megoldás születik a generációváltás kapcsán. A nagypapa időben elkezdi a vagyontranszfer megtervezését, és a folyamat alatt végig nyitott marad az új megoldásokra – ez mindenképpen a siker titka. Chap-nek ugyanis számos újító gondolata van, és most már mellette áll az addigi életét teljesen átértékelő, új céljai iránt elkötelezett Laura is, hiszen természetesen a szerelmi szál sem maradhatott ki a történetből. (Ez felveti a következő témát: bizalmi vagyonkezelés a házassági vagyonjogban, de erről majd egy másik bejegyzésben.)

Sikeres vállalkozóként Ön sem bízhatja a véletlenre, hogy mi történjen a cégével a jövőben, forduljon szakemberhez, és tervezze meg a generációs vagyontranszfer folyamatát. >>> 

 

Foglaljon időpontot konzultációra.

Vegye fel velem a kapcsolatot telefonon, emailben vagy skype-on. 

KAPCSOLATFELVÉTEL