Blog

Cégek működése a járvány idején

Tartson lépést a cégek működésére vonatkozó új szabályokkal

Néhány szó a vállalkozások működése kapcsán érvényesülő új szabályokról, és arról, hogy mit tehetnek a cégek, ha pénzügyi nehézségek merülnek fel a COVID-19 világjárvány miatt elrendelt korlátozások következtében. 

 

A legváratlanabb hatás 

A világjárvány és az annak következtében elrendelt intézkedések felülírták a mindennapok rendjét, újra kellett gondolnunk munkánkat, társasági életünket, vásárlási szokásainkat, szabadidős programjainkat és utazásainkat, talán az egész értékrendszerünket is. A kormányok világszerte igyekeznek csökkenteni a járványnak a gazdaságra gyakorolt negatív hatásait, ezek a hatások azonban így is számottevőek. Sokan emlegetik a fekete hattyú, vagyis black swan-jelenséget a vírussal kapcsolatban, ami egy nehezen előrelátható, kis valószínűséggel bekövetkező eseményt jelent ("a legváratlanabb hatás".) Egy dolog biztos: bár a vállalkozások életében mindig előfordulnak kihívások, a mostani helyzet egészen különleges és mindenki számára új.

content img

 

Jogi támogatás a veszélyhelyzet idején 

A helyzet bőven ad feladatot a jogászok számára: első lépésként igyekszünk lépést tartani a veszélyhelyzet idején kihirdetésre kerülő új jogszabályokkal, és közérthető tájékoztatást adni a gazdasági szereplők részére az új szabályokról. Tanácsadást nyújtunk, hogyan lehet a munkavégzést a legoptimálisabban átszervezni, a munkahelyeket lehetőség szerint megtartani, a társaság döntéshozó szerveit a járvány idején működtetni, az állami támogatásokat igénybe venni. Segítünk, ha a társaság a meglévő szerződéses kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, vagy ha a vállalkozása fizetésképtelenség közeli helyzetbe került. Új szerződések megkötése során kockázatfelmérést végzünk, és megfelelő vis maior klauzulát javasolunk. A nehéz helyzetbe került gazdaság újraindításához, a válság során bekövetkezett negatív események hatásainak elhárításához véleményem szerint a jogi szakemberekre nagy szükség van, és ezzel még sokáig lesz feladat. Most a legfontosabb az új helyzethez való alkalmazkodás. 

 

A munkavállalók megtartása 

A legtöbb vállalkozás számára nehézséget okoz most a munkavállalók munkájának átszervezése, illetve a munkaerő megtartása. A fennálló helyzetben a munkáltatók két fő kihívással néznek szembe:

  • Hogyan oldják meg azt, hogy - ha csak lehetséges - a munkáltató távol maradhasson a munkahelyétől, de a munkaviszonya megmaradjon?
  • Ha a foglalkoztatás ellehetetlenül, hogyan szüntesse meg az érintett munkavállalók munkaviszonyát?

A 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet fennállásának idejére a munkajogi szabályokat rugalmasabbá tette, a felek az Mt. rendelkezéseitől most kivételesen eltérhetnek (de fontos, hogy az eltérés célhoz kötött, az eltérés indoka csak a veszélyhelyzetre előírt tilalmak, korlátozások betartása lehet.)

A munkavállaló megtartására több lehetőség is kínálkozik, de hogy az Ön vállalkozása esetében melyik az ideális megoldás, azt a körülmények ismeretében lehet csak eldönteni, minden ügy egyedi. Van, amikor az otthoni munkavégzés, a home office megoldható, máskor fizetett vagy fizetés nélküli szabadság kiadásával, állásidő fizetésével, hosszabb időtartamú munkaidőkeret meghatározásával, vagy a munkaidő csökkentésével oldható meg, hogy a munkavállaló távol maradjon a munkahelyétől, de mégis megtarthassa munkáját. 

Ha a létszámcsökkentés elengedhetetlen, a szerződések megszüntetésénél körültekintően kell eljárni, itt mindenképpen javasolt az ügyvédi közreműködés. A gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy a munkáltatók igénylik, hogy olyan jogi megoldásokat mutassunk, amely lehetővé teszi a felek számára a későbbiekben a további együttműködést (pl. a dolgozó újrafoglalkoztatása a válság elmúltával.) 

A társaságok működése a kijárási korlátozás idején 

A rendkívüli helyzetben alkalmazkodni kell az átmeneti időre elrendelt - a veszélyhelyzet időtartama alatt alkalmazandó - jogszabályi előírásokhoz, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások bizonyos tekintetben másként kell, hogy működjenek. A cégvezetőknek újra kell gondolniuk feladataikat és munkamódszereiket, a döntéshozó szervek nem ülésezhetnek a szokásos módon - erre figyelni kell a beszámolók elfogadásakor is. A 2020. április 11-én hatályba lépett kormányrendelet értelmében ülés nem tartható oly módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, illetve a kijárási korlátozásra vonatkozó kormányrendelet sem teszi lehetővé, hogy valaki a lakóhelyét ilyen célzattal hagyja el. (Ez alól természetesen kivétel, ha családi cégről van szó, és a társaság tagjai egy háztartásban laknak, vagy ha egyszemélyes cégről van szó, ezekben az esetekben a tagi határozathozatalnak nincs akadálya.) 

Fentiek alapján egyszemélyes társaságnál nincs változás, az alapító tag döntést hoz és közli az ügyvezetéssel. Többszemélyes társaság esetén pedig a tagok vagy elektronikus hírközlő eszköz segítségével ülésezhetnek, vagy pedig ülés tartása nélkül (írásbeli határozathozatallal) döntenek. Ez most akkor is lehetséges, ha a társaság létesítő okirata erről egyébként rendelkezik. Ilyen esetben a társaság ügyvezetése jogosult most megállapítani a döntéshozatalra vonatkozó szabályokat, természetesen csak a vonatkozó kormányrendelet előírásaihoz igazodóan. Mindenképp tanácsos ügyvédi közreműködést igénybe venni a videochat-es taggyűlésekhez, hiszen a részletszabályok nem ismerete a taggyűlés érvénytelenségét eredményezheti.

 

Mit tehet a cég, ha fizetésképtelenség közeli helyzetbe kerül? 

Ha a vállalkozás az esedékessé váló kötelezettségeit nem tudja határidőben megfizetni, számolni kell azzal a kockázattal, hogy a hitelezői felszámolási eljárást indítanak ellene, aminek következtében a cég a működésének befejezésére kényszerülhet. Sajnos a jelenlegi válsághelyzetben olyan vállalkozások is kerülhetnek ilyen helyzetbe, amelyeknek "békeidőkben" egyébként nem túl könnyen rendülne meg a pénzügyi helyzetük. A kormányzatok világszerte igyekeznek különféle felfüggesztő jellegű döntésekkel kisebbíteni a válságnak a gazdaságra gyakorolt negatív hatásait. A fizetési moratórium biztosítása, a restrukturálás a legtöbb gazdasági kapcsolat esetén megfontolandó, hiszen a hitelezőknek sem biztos, hogy érdeke a vállalkozás végleges bedőlése, illetve láncreakciók elindítása. A társaság kezdeményezhet csődeljárást, ezáltal automatikusan megilleti a fizetési moratórium, ez lehetőséget ad arra, hogy a hitelezőkkel tárgyalásokat folytasson. A finanszírozási restruktúra azonban csődeljárás nélkül is elképzelhető, a hitelezőkkel kötött megállapodás (ún. standstill megállapodás) alapján. Ha a vállalkozás egyébként biztos alapokon áll, az üzleti tervek szerint megbízhatóan van esély a továbbműködésre  az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalását követően, akkor vélhetően sikerülhet megállapodni a hitelezőkkel abban, hogy fennálló követeléseiket egy meghatározott ideig nem, vagy más kondíciókkal érvényesítik. Így a bajba jutott vállalkozásnak lehetősége nyílik a működését, finanszírozását új alapokra helyezni, anélkül, hogy hivatalosan is csődeljárás alatt állna, így nem csak időt nyer a pénzügyi stabilitás visszaszerzéséhez, de a jó hírneve sem csorbul.

Jól látható, hogy az ilyen megállapodások megkötésére akkor van esély, ha a hitelezőknek is érdeke a csőd- és felszámolási eljárás elkerülése (például mert ezek során nem is térülne meg a követelése) tehát mindkét oldalról kompromisszumokat kell kötni. A hitelezőkkel való tárgyalások, illetve a standstill megállapodás kidolgozásakor mind az adós társaság, mind a hitelezők érdekeit képviselni kell, ez egy összetett helyzet, az ilyen szerződések szakszerű kidolgozást igényelnek.  

Állami segítség a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak 

A veszélyhelyzet kialakulásakor viszonylag hamar megjelentek olyan kormányzati intézkedések, amelyek a legjobban érintett szektoroknak igyekeztek könnyítéseket biztosítani. Elsősorban a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok részére határoztak meg külön intézkedéseket. Április végén már tudomásunk van olyan könnyítésekről is, amelyek nem szektorspecifikusak és nem függenek a vállalkozás méretétől, ezért talán több gazdasági szereplőnek jelenthetnek segítséget. Így például speciális adókönnyítési lehetőségeket vezettek be, amelyekről itt olvashat bővebben >> 

 

Foglaljon időpontot konzultációra.

Vegye fel velem a kapcsolatot telefonon, emailben vagy skype-on. 

KAPCSOLATFELVÉTEL