Időpont egyeztetés

+36 30 98 97 662

Ha írásban szeretne
konzultációs időpontot kérni,
vagy kérdést tenne fel,
ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil

DSC 7029 ok ka

A választás a legnagyobb kapacitásunk. Öleljük magunkhoz a különbözőségeinket, ahelyett, hogy elítélnénk és rosszá tennénk a másikat. Teremtsünk egy nagyszerűbb világot. Mit választasz? 

Mit tehet a szülő, ha van jogerős határozat, de a külön élő szülő nem fizet gyermektartásdíjat? A tartásdíj behajtása érdekében több lehetőség is adódik. A szülő a nem teljesítő féllel szemben végrehajtást indíthat, sőt akár büntetőjogi úton is kikényszeríthető a követelés. A tartási kötelezettség elmulasztását a Büntető Törvénykönyv a legsúlyosabb esetben akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is rendeli büntetni. Azonban ne haladjunk ennyire előre, lássuk vajon miről is szól az első lépcső, a végrehajtás.

 

 

A végrehajtás során alapvetően az állam kényszerrel éri el azt, hogy a pénzfizetésre kötelezett teljesítse a kötelezettségét (jelen esetben: tegyen eleget a tartásdíj fizetési kötelezettségének).

A bíróság a végrehajtást kérő kérelmére végrehajtható okiratot állít ki. A kérelemben közölni kell az adós nevét, azonosításhoz szükséges adatait, lakóhelyét. A végrehajtást kérő jelöli meg azt, hogy az adósnak mely vagyonára kérelmezi a végrehajtást. Itt felmerülhet a munkabér (a nettó munkabér akár felét is végrehajtás alá lehet vonni), pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegek (például a külön élő szülő bankszámláján lévő nagyobb összegek esetén), ingóságok (egy-egy nagyobb értékkel bíró dolog), végső sorban pedig ingatlanok.

 

Mennyi lehet az a maximális összeg, amelyet a szülő követelhet elmulasztott tartásdíj címén?

A felső határ természetesen nem összegszerűen van meghatározva, azonban a törvény ad egy végső plafont: 6 hónapnál régebbi tartásdíjrészletekre főszabály szerint nem lehet kiállítani a végrehajtási lapot. Ettől mindössze két esetben lehet eltérni: 

- Ha a szülő valószínűsíti, hogy a külön élő szülő rosszhiszemű, s ez okozza a nem teljesítést (pl. azt állítja, nincs jövedelme, amiből tudná fizetni a gyermektartást – valójában azonban rendelkezik rendszeres jövedelemmel),

- Ha a gondozó szülőnek alapos oka volt arra, hogy az érvényesítést elmulasztotta (pl. betegség).

 

 

Ha a külön élő szülőnek nincs vagyona, a végrehajtás eredménytelenül zárul. Mit tehet a gondozó szülő ebben az esetben? 


Ilyenkor lehetőség van a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezését kérni. Ennek hármas feltételrendszere a következő:

- létezzen egy jogerős bírósági határozat,

- a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen,

- illetve egy bizonyos összeget ne haladjon meg az egy főre jutó havi átlagjövedelem a gyermeket gondozó családban.
Mindezek fennállása esetén a gyámhivatal megkezdi a külön feltételrendszer alapján megállapított összeg folyósítását a szülő részére. A megelőlegezés mindaddig folyik, amíg a feltételek teljesülnek, de maximum 3 évig. 

 

A kiskorú gyermek tartása egyszerre erkölcsi és jogi kategória. A külön élő szülő is felelősséggel tartozik a gyermek felé, a gondozó szülőnek pedig a gyermek érdeke szerint kell eljárnia (a tartásdíjról nem is mondhat le a gyermek nevében) így, ha a külön élő szülő önkéntesen nem teljesít, célszerű megtenni a szükséges lépéseket.

 

 

Kérdése van?

Ha írásban szeretne konzultációs időpontot kérni, vagy kérdést tenne fel, ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil