Időpont egyeztetés

+36 30 98 97 662

Ha írásban szeretne
konzultációs időpontot kérni,
vagy kérdést tenne fel,
ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil

DSC 7029 ok ka

A választás a legnagyobb kapacitásunk. Öleljük magunkhoz a különbözőségeinket, ahelyett, hogy elítélnénk és rosszá tennénk a másikat. Teremtsünk egy nagyszerűbb világot. Mit választasz? 

Gyermekünk szívesen vállalna diákmunkát a nyári szünet alatt? Megteheti, ha elmúlt már 16 éves, de a szerződést írásba kell foglalni, és szükséges hozzá a szülő hozzájárulása is. 16 év alatti gyermek viszont csak nagyon kivételes esetekben dolgozhat. A fiatalkorú munkavállalókra vonatkozó szabályokat mutatjuk be cikkünkben.

 

 

Jön a nyári szünidő, és gyermekünk számára talán vonzó a lehetőség, hogy ha diákmunkát vállal, saját keresete lehet, és gyűjthet valami olyanra, amire már régóta vágyik - vagy talán mi magunk ösztönözzük, hogy próbálja ki magát, szerezzen egy kis tapasztalatot. Hány éves kortól dolgozhat egy diák?

 

16 év alatt csak kivételesen
Ritka, hogy 16 év alatti gyermek valamilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt akarna létesíteni, de azért előfordulhat, elsősorban kulturális, művészeti, sport-, vagy hirdetési tevékenység keretében (pl. modellkedés.) Ilyenkor a szülők kötik a szerződést a gyermek nevében, de a szülői támogatás mellett gyámhatósági engedély is szükséges a kiskorú foglalkoztatásához.

 

16 év felett szülői hozzájárulással
16 év felett a gyermekünk már szabadon létesíthet munkaviszonyt, de a szerződést kötelező írásba foglalni (ez a munkáltató feladata) és érvényességéhez az is szükséges, hogy a szülő(gondviselő) is aláírja.

 

A munkaszerződésnek tartalmazni kell legalább az alábbiakat: munkakör, alapbér, munkavégzés helye, a munkaviszony tartalma (határozott vagy határozatlan idő – diákmunka esetén nyilvánvalóan a határozott időtartamú szerződések jellemzőek inkább.) Azt is meg kell határozni, hogy teljes munkaidős vagy részmunkaidős szerződést kötnek a felek.

 

Ha a szülő aláírása hiányzik a munkaszerződésről, akkor az bizony érvénytelen.

 

Szintén a munkáltató feladata bejelenteni az adóhatóság felé a kiskorú foglalkoztatását.

 

Fontos tudni, hogy ha a fiatalkorú nem munkaszerződést, hanem egyéb polgárjogi szerződést köt (pl. megbízási szerződés) akkor is alkalmazandóak a Munka törvénykönyvének a fiatalkorú munkavállalókat védő szabályai.

 

Speciális munkajogi szabályok védik a fiatalkorú munkavállalót

Az Mt. ugyanis külön szabályokkal védi a fiatalkorú munkavállalót. A kiskorú maximum 8 órát dolgozhat naponta, és figyelni kell arra is, hogy ha több munkáltatója van, a különböző helyeken eltöltött munkaidőt össze kell számítani. A fiatalkorú munkavállaló nem végezhet éjszakai munkát (22.00-06.00 között) és nem rendelhető el a számára a napi munkaidőt meghaladó (rendkívüli) munkavégzés.

 

A törvény pontosan megmondja, hány perc szünetet kell biztosítani a számára (Négy és fél órát meghaladó munkavégzést esetén legalább 30 perc, 6 órát meghaladó munkavégzés esetén legalább 45 perc.) Két munkanap közt legalább 12 óra pihenőideje kell, hogy legyen, és minden héten lét pihenőnapot kell biztosítani számára.

 

A nyári munkát végző kisdiákot is megilleti a szabadság. Ha nem egy egész naptári évet dolgozik a gyermek, hanem csak pl. egy hónapot a nyári szünetben, akkor a szabadságnapok száma is időarányosan jár. (1 hónap után pl. 2 nap.) A diákok által végzett szezonális munkák esetén jellemző, hogy a szabadságnapokat nem adják ki, amivel addig semmi gond nincs is, amíg a munkáltató a munkaviszony befejezésével (példánknál maradva, az 1 hónap lejártával) kifizeti a fiatalkorú munkavállalónak.

 

Mi a teendő jogsérelem esetén?

 

Ügyelni kell arra, hogy a munkáltató a szerződés megkötésekor úgy járjon el, ahogy az tőle elvárható (szerződés írásba foglalása, a munkavállaló bejelentése) ezzel sok visszaélést, szabálytalanságot meg lehet előzni. Ha a diákmunka során mégis valamilyen probléma merül fel, azt először a munkáltatóval kell megpróbálni rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, akkor nem csak a munkaügyi jogvita kezdeményezése áll előttünk, mint lehetőség, hanem a munkaügyi felügyelőségtől is lehet kérni, hogy vizsgálja ki a diákmunkát végző kiskorú panaszát.

 

Iskolaszövetkezet

 

A diákok számára előnyös lehet az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, hiszen ebben az esetben a fiatalkorú munkavállaló kevésbé kiszolgáltatott, az iskolaszövetkezet - pozíciójából adódóan - képes a munkavállaló kiskorúak érdekvédelmére. Ilyenkor a diák az iskolaszövetkezettel tagsági jogviszonyt létesít, amely azután munkalehetőséget biztosít a számára (munkaviszony keretében.)

 

Arra is lehetőség van, hogy a felsőoktatási intézmény által megkívánt szakmai gyakorlat elvégzését a hallgatók számára az iskolaszövetkezet igazolja le. Ilyenkor az adott vállalkozás, ahol a hallgató a szakmai gyakorlatát teljesíti, szerződést köt az iskolaszövetkezettel.

 

 

Cikkünk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Ha kérdése van, keressen bizalommal: 30/9897662. 

 

Kérdése van?

Ha írásban szeretne konzultációs időpontot kérni, vagy kérdést tenne fel, ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil