Időpont egyeztetés

+36 30 98 97 662

Ha írásban szeretne
konzultációs időpontot kérni,
vagy kérdést tenne fel,
ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil

DSC 7029 ok ka

A választás a legnagyobb kapacitásunk. Öleljük magunkhoz a különbözőségeinket, ahelyett, hogy elítélnénk és rosszá tennénk a másikat. Teremtsünk egy nagyszerűbb világot. Mit választasz? 

Mennyi legyen a tartásdíj? Mikor lehet a tartásdíj csökkentését, vagy emelését kérni? 

 

 

A kiskorú gyermek tartására a szülő - akár saját szükséges tartásának korlátozásával is - köteles, ez egyszerre erkölcsi és jogi kötelezettség, a kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát bizonyítani sem kell. Válás, különköltözés esetén mindig érzékeny téma a gyermektartásdíj összege. Alapszabály, hogy az a szülő, akinél a gyermek lakik, természetben, a külön élő szülő pedig elsősorban pénzben biztosítja a tartást, a tartásdíj összegében pedig a felek szabadon megállapodhatnak - a bíróság csak akkor dönt, ha a felek egymással nem jutnak dűlőre ebben a kérdésben.

 

A jogszabály szerint a külön élő szülő jövedelme 15-25 százalékának megfelelő összeg lehet a tartásdíj mértéke, de a bíróság ez alapján egy fix összegű tartásdíjat fog megállapítani, 2014 márciusa óta megszűnt a százalékos marasztalás. A pontos összeg megállapításához a következőket veszi figyelembe a bíróság:

 

- a gyermek indokolt szükségletei 

- a szülők jövedelmi és vagyoni viszonyai

- a szülők háztartásában eltartott más (saját vagy mostoha) gyermekek száma

- a gyermek saját jövdelme, ha van

- a gyermek után járó szociális juttatások.

  

Több gyermek esetén, az összes tartási igény a gyakorlat szerint nem haladhatja meg a tartásra kötelezett jövedelmének 50 százalékát. 

 

tartásdíj csökkentése

 

 

Ha a különváló szülők maguk meg tudnak egyezni a tartásdíj összegéről, ugyancsak a fent írt szempontokat érdemes alapul venniük. Legjobb, ha összeírják maguknak, hogy mennyit költöttek a gyermekre az együttélésük alatt,  és ebből indulnak ki. Fontos hangsúlyozni, hogy a gyermek részére fizetett tartásdíj nem lehet "szűkös tartás", nem arról van szó, hogy éppen csak etetjük-ellátjuk a gyermeket, de nem is a "luxustartás" a cél. A különélő szülőnek a gyermek valós igényeinek megfelelően, egy átlagos színvonalú tartásdíjat kell fizetnie, a lehetőségekhez mérten figyelemmel a gyermek korábbi életszínvonalára. Ami az ésszerű költségeket illeti, arra kell tekintettel lenni, hogy milyen költségek merülnek fel a gyermek vonatkozásában a felelős, józan életvitel mellett. Ilyen költségek a lakhatás, az iskoláztatás, az egészségügyi ellátás, ruházkodás, élelmezés, és a szabadidő  tartalmas eltöltésének költségei.

 

 

Ha a szülők maguk állapodnak meg a tartásdíjról, és nem a bíróságtól kérnek ítéletet e tárgyban, akkor rugalmas megoldásokat alkalmazhatnak, például nincs akadálya annak, hogy  rögzítsenek egy fix összeget, és emellé kikössék, hogy (például) a mindenkori iskoláztatási költségeket felezik. (Olyan tételek esetében érdemes ilyesmiben megállapodni, amelyek életkoronként nagyobb mértékben változnak, előre kevésbé kalkulálhatóak, de amelyeket a szülők szeretnének egyenlő mértékben viselni.)

 

 

A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől külön élő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy (pl. ingatlan) vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. Egy ilyen megállapodás akkor érvényes, ha meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és a bíróság jóváhagyja a felek ilyen irányú egyezségét.   

 

 

Elkerülendő a behajtási nehézségeket, sok esetben célszerű kérni a bíróságtól a tartásdíjnak a kötelezett munkabéréből történő, közvetlen munkáltatói letiltását.

 

 

Tartásdíj csökkentése vagy emelése

 

 

Ha a válásnál vagy különköltözésnél a gyermekek még kicsik, nagyon előrelátónak kell lenni a tartásdíj meghatározásánál, hiszen azt akár 15-20 évig is fizetni kell, közben viszont az életviszonyok nagyon megváltozhatnak. 

 

 

Lehet kérni a bíróságtól, hogy a tartásdíj kövesse az inflációt, vagyis hogy a bíróság rendelkezzék, hogy a tartásdíj összege évente, a következő év január 1. napjától a KSH által előző évben közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével, vagy akár a szülők által közösen meghatározott fix összeggel - külön intézkedés nélkül - módosuljon.  

 

 

Előállhat azonban olyan élethelyzet, ami azt indokolja, hogy a külön élő szülő ennél nagyobb mértékben járuljon hozzá a gyermek tartásához. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás merül fel,  amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni. Ez a kötelezettség a külön élő szülőt tényleg csak kifejezetten rendkívüli kiadások esetén terheli, mint például ha a gyermek megbetegszik, és hosszabb időn át fennállnak az orvosi kezelés költségei, vagy ha mondjuk kiderül, hogy kiemelkedően tehetséges valamiben, és a képzése, taníttatása indokolja a plusz kiadásokat a gyermek érdekében. 

 

A gyakorlatban a külön élő szülőket a legtöbbször az érdekli, hogy mely esetekben van mód a tartásdíj csökkentésére. Le kell szögezni, hogy a családjogi szabályozás minden egyéb körülmény elé helyezi a gyermek érdekét. A tartásdíj csökkentése pedig ezzel - nyilvánvalóan - ellentétes. A már megállapított tartásdíj összegének megváltoztatására - ha a felek nem tudnak erről megegyezni - bírósági úton kizárólag akkor van lehetőség, amennyiben a tartásdíj meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan jelentős változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti. További feltétel, hogy a változtatás a gyermek érdekében álljon (vagy legalább ne legyen ellentétes azzal.) Tartásdíj csökkentéséhez a külön élő szülőnek kell bizonyítania azokat a tényeket, amelyek a tartásdíj csökkentését indokolják.     

 

Mit tehet a szülő, ha a külön élő szülő nem fizet? 

 

Fontos tudni, hogy a gyermektartásdíj fizetését nem lehet függővé tenni attól, hogy a külön élő szülő láthatja-e a gyermeket (és bármilyen más feltételtől sem.) A tartásdíjat minden körülmények között fizetni kell, ha esetleg a kapcsolattartásban nehézségek merülnek fel, az egy külön téma. Az a szülő pedig, akinek a gondozásában, nevelésében a gyermek el van helyezve, nem mondhat le a tartásdíjról - hiszen az nem is az övé, a gyermeket illeti meg. Amennyiben a külön élő szülő nem fizeti a tartásdíjat, végső soron végrehajtási eljárást lehet indítani.  

 

A tartásdíjat a külön élő szülőnek akkor is fizetnie kell, ha például nyáron egy egész hónapot nála tölt a gyermek az időszakos kapcsolattartás keretében! 

 

Ha kérdése van a tartásdíjról, vagy más családjogi ügyben, itt felveheti velem a kapcsolatot >>>

 

 

 

Kérdése van?

Ha írásban szeretne konzultációs időpontot kérni, vagy kérdést tenne fel, ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil