Időpont egyeztetés

+36 30 98 97 662

Ha írásban szeretne
konzultációs időpontot kérni,
vagy kérdést tenne fel,
ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil

A mediáció menete

 

 

A mediációs eljárás a következők szerint zajlik:

 

- A felek egymás közt arra az elhatározásra jutnak, hogy jogi, vagy érdekvitájukat nem perben, hanem egyezséggel rendezik.

- A felek azt is eldöntik, hogy ehhez közvetítőt (mediátort) vesznek igénybe, és ki is választják a közvetítő személyét.

- Felek felveszik a kapcsolatot a mediátorral, aki ismerteti az eljárás rendjét.

- Amennyiben csak az egyik fél kezdeményezi a közvetítői eljárást, úgy a mediátor felveszi a kapcsolatot a másik féllel (felekkel) és megkérdezi ő(ke)t, hogy nyitottak-e a mediációs eljárásban való részvételre.

- Felek a mediációs ülésen - előre egyeztetett időpontban - megjelennek, és kijelentik, hogy a közvetítői eljárás szabályaival egyetértenek, valamint megkötik a mediációs eljárásra vonatkozó megbízási szerződést a mediátorral.

- Az első mediációs ülés általában 2-3 óra. Helyszíne a mediátor irodája. A mediátor az ülés kezdetén ismerteti az eljárás szabályait. (Nem vágunk egymás szavába, figyelemesen meghallgatjuk egymást, nem rohanunk ki a teremből, de lehet szünetet kérni; nem sértegetjük, kritizáljuk egymást, nem a múltban vájkálunk, hanem a jövőre, a megoldandó feladatokra koncentrálunk.)

- Ezt követően minden félnek lehetősége van arra, hogy megszakítás nélküli beszédben ismertesse az ügyről alkotott véleményét.

- Miután mindkét fél felvázolta az üggyel kapcsolatos álláspontját, a mediátor tisztázó kérdéseket tesz fel, majd közösen meghatározzák a mediációs eljárás célját.

- A tárgyalásokat a mediátor úgy vezeti, hogy a felek között a bizalmas légkör fennmaradjon, a konfliktus (valódi) okai feltárásra kerüljenek, és a felek felismerjék együttműködésük előnyeit, és azt, hogy milyen előnyökkel jár, ha képesek kompromisszumra jutni.

- A mediátor pártatlan, semleges, és titoktartásra kötelezett.

- Amennyiben az egyezkedést ez előremozdítja, a mediátor négyszemközti beszélgetést is tarthat a felekkel. Ezt követően ismét együttes ülés következik. Amennyiben felek igénylik, van lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk, jogi szempontból mi lenne a kimenetele az ügynek, amennyiben nem tudnak egyezségre jutni.

- Amennyiben az első mediációs ülésen nincs megegyezés a felek között, előre egyeztetik a következő időpontot, amely szintén kb. 2-3 óra.

- A mediátor hozzásegíti a feleket ahhoz, hogy a konfliktus okainak feltárását követően már a jövőre, a lehetséges megoldásokra koncentráljanak, és felsorakoztatva a szóba jöhető alternatívákat, folyamatosan szűkítsék azok körét - így közeledve egy olyan közös pont felé, amely minden fél számára elfogadható. 

- Amikor körvonalazódik, hogy mi lesz a kompromisszumos megoldás, a mediátor tisztázó kérdéseket tesz fel, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az, hogy a megegyezés bármely fél téves feltételezésén vagy tévedésén alapuljon.

- Ha a felek eljutnak egy olyan pontra, ahol már egyezséget tudnak kötni, és úgy vélik, a továbbiakban engedni már nem tudnak, akkor mediátor segítségével írásba foglalják a megállapodást.

- A megállapodás - jogi természetét tekintve - egy magánokirat. Amennyiben végrehajtható okiratra van szükségük, közjegyzői záradékkal kell ellátni a dokumentumot ( A gördülékeny ügyintézés érdekében ügyfeleimet segítem a közjegyzőhöz való időpont foglalás során.)

- Előfordulhat, hogy felek nem jutnak megállapodásra. Ilyen esetben a közvetítői eljárás egyezségkötés nélkül zárul. Erről a tényről felek egy emlékeztetőt kapnak mediátortól.

- Jó tudni, hogy amennyiben később mégis peres eljárás lesz az ügyből, a keresetlevélben nyiltakozni kell arról, hogy korábban felek közt mediációs eljárás volt folyamatban. Az illeték a mediációs eljárás költségével, de max. 50.000 Ft-tal csökkenthető, azonban a perköltséget az a fél fogja viselni, aki a pert - a mediátor előtt kötött egyezség ellenére - kezdeményezte.

- A mediációs eljárás során a döntés joga végig a felek kezében van, a megegyezés, illetve a végeredmény csakis rajtuk múlik, a mediátor csak a megegyezésre vezető kommunikációt segíti.

 

 

 

 

 

 

 

Szakterületek

Gazdasági mediáció »

Alternatív konfliktuskezelési eljárás cégek közötti vitákban; munkaügyi mediáció

Válási mediáció »

Egyezségkötés válófélben lévő házastársak, különváló élettársak között

Párkapcsolati mediáció »

Párkapcsolati konfliktusok feloldása

Kérdése van?

Ha írásban szeretne konzultációs időpontot kérni, vagy kérdést tenne fel, ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil